Ode to Bahoona Pigs

Bahoona, bahoona—I LOVE thee, bahoona
Bahoona, my soul sings for thee!
Bahoona, bahoona—my HEART beats, bahoona
My blood PUMPS bahoona, I jump JUMPS bahoona
Bahoona, my soul sings for thee.